"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงเอวาริน เทพสุคนธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 8 รุ่นอายุ 9 ปีหญิง และได้รับเหรียญรางวัลรวม 6 เหรียญ จากการแข่งว่ายน้ำ เขียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กหญิงเอวาริน เทพสุคนธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 8 รุ่นอายุ 9 ปีหญิง และได้รับเหรียญรางวัลรวม 6 เหรียญ ได้แก่
-เหรียญเงิน กบ 50 เมตร
-เหรียญเงิน กรรเชียง 25 เมตร
-เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 25 เมตร
-เหรียญเงิน กบ 25 เมตร
-เหรียญเงิน กรรเชียง 50 เมตร
-เหรียญทอง เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 เมตร
จากการแข่งว่ายน้ำ เขียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2567
จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ระดับภาค)