"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายอรุณรพินทร์ ดวงเทียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ระดับอายุ 9 ปี รายการแข่งขัน แสงตะวันคัพ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายอรุณรพินทร์ ดวงเทียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ระดับอายุ 9 ปี รายการแข่งขัน แสงตะวันคัพ
จัดโดย สนามฟุตบอลแสงตะวัน ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567