"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ All Star Arena Kids tournament U11  รุ่นอายุ 11 ปี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายวิภูวรรธน์ ปัญญาไชย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ที่ได้รับรางวัลรองนะเลิศอันดับ 2
จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ All Star Arena Kids tournament U11  รุ่นอายุ 11 ปี
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม All Star Arena จังหวัดเชียงใหม่