"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ NK Youth Cup รุ่นอายุ 12 ปี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายวิภูวรรธน์ ปัญญาไชย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ที่ได้รับรางวัลรองนะเลิศอันดับ 2
จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ NK Youth Cup รุ่นอายุ 12 ปี
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567

สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่