"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงภคมน ไพโรจน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11 ได้รับเหรียญรางวัลรวม 7 เหรียญ ในการแข่งว่ายน้ำ เขียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2567

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภคมน ไพโรจน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11 ได้รับเหรียญรางวัลรวม 7 เหรียญ ได้แก่                                                                                            -เหรียญเงิน ผีเสื้อ 50 ม.
-เหรียญทองแดง กรรเชียง 25 ม.
-เหรียญทองแดง กรรเชียง 50 ม.
-เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 25 ม.
-เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 50 ม.
-เหรียญทองแดง กบ 25 ม.
-เหรียญทอง เตะเท้าฟรีสไตล์ 25 ม.

ในการแข่งว่ายน้ำ เขียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567