"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายรัชพล ดาราพงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 8 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2567

ขอแสดงความชื่อชมและร่วมยินดีกับเด็กชายรัชพล ดาราพงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 8
ที่ได้รับรางวัล (2 เหรียญทอง ในรายการท่ากบ 50 เมตร และท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ในรุ่น 9 ปีชาย)
และ 1เหรียญเงินในรายการท่าฟรีไสตล์ 25 เมตร 9 ปีชาย กับ 1 เหรียญทองแดงท่าผีเสื้อ 50 เมตรในรุ่นอายุ 8 ปีชาย)
จากรายการแข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
จัดโดย สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการแข่งขันในระดับจังหวัดเชียงใหม่