"The ultimate aim of education is the development of character"

ทีมนักกีฬารักบี้ PRC  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  (เหรียญทองแดง)   จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39  “ราชบุรีเกมส์”  

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ทีมนักกีฬารักบี้ PRC  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)  ประเภท 7 คนชาย   จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39  “ราชบุรีเกมส์”   ระหว่างวันที่ 18 – 30  มีนาคม  2567   ณ จังหวัดราชบุรี    จัดโดย จังหวัดราชบุรี

รายชื่อนักกีฬารักบี้ :

–  นายนวภูมิ      เอี่ยมอ่องกิจ     ม.6/9                    –   นายนันทนัช   สิงสาทร           ม.6/10                 – นายณภัทร           ขันดี             ม.6/11

– นายณัฏฐ์         นาครัตน์           ม.6/5                    –  นายเฉลิมราช ธรรมแสน         ม.5/10                  –  เด็กชายธารวิน     เตปิน           ม.2/1

– นายภูมิบดินทร์    คงเพ็ช        ม.5/10                   –  เด็กชายสิริเศรษฐ์ สายปัญโญใหญ่   ม.3/8         – นายกมลภพ         เดชวงศ์ญา   ม.3/3

– เด็กชายก้องภพ   เรือนสุข       ม.1/12                  – เด็กชายออสติน   อัครพิมาน    ม.3/3                    –  นายจักรวาล       ยาวิลาศ         ม.5/9

– นายปรินทร          จึงเจริญ        ม.6/9                   –  นายจารุพงศ์      แก้วภูสี           ม.3/7