"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงขวัญหทัย สัตยาสวัสดิ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีทีี่ 2/1 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 ในการแข่งขันว่ายน้ำ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5 ประจำปี 2567

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงขวัญหทัย สัตยาสวัสดิ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีทีี่ 2/1 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 ในการแข่งขันว่ายน้ำ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5 ประจำปี 2567 และได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้

-5 เหรียญทอง ได้แก่ ผีเสื้อ 50 เมตร,ผีเสื้อ 100 เมตร, ฟรีสไตล์ 50 เมตร,กรรเชียง 100เมตร , ว่ายเดี่ยวผสม 200เมตร
-1เหรียญเงิน ได้แก่ กรรเชียง 50เมตร
-2 เหรียญทองแดง ได้แก่ ฟรีสไตล์ 100เมตร , กบ 50 เมตร

จัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ฝ่ายว่ายน้ำภาค 5 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ วันที่ 9-11 มีนาคม พ.ศ. 2567