"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายชวิน กันต์รพีเกสร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัล และ รับคัดเลือกให้เป็น เยาวชนต้นแบบ สุขภาพกายดี สุขภาพช่องปากดี ในวัน สุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day) ประจำปี 2567

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายชวิน กันต์รพีเกสร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้ส่งประกวดคลิปวิดีโอสั้น และตอบคำถาม ในหัวข้อ สุขภาพร่างกายดี สุขภาพช่องปากดี
โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้รับรางวัล และ รับคัดเลือกให้เป็น เยาวชนต้นแบบ สุขภาพกายดี สุขภาพช่องปากดี ในวัน สุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day) ประจำปี 2567 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567