"The ultimate aim of education is the development of character"

นายณัฐรณ เอกฉันท์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  จากการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3×3 อบจ.เชียงใหม่ OPEN ประจำปี 2567

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายณัฐรณ เอกฉันท์ ม.4/1  นักกีฬาบาสเกตบอล  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  จากการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3×3 อบจ.เชียงใหม่ OPEN ประจำปี 2567  รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี   ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567     ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์เอราวัณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่  จัดโดย องค์​การบริหาร​ส่วนจังหวัด​เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยการกีฬา​แห่งชาติ​วิทยาเขต​เชียงใหม่, สมาคม​กีฬา​แห่ง​จังหวัด​เชียงใหม่​และฝ่ายกีฬาบาสเกตบอล​ จังหวัดเชียงใหม่​ (ระดับจังหวัด)