"The ultimate aim of education is the development of character"

นายพุฒิพงศ์ ปัญญาศิริวงค์ ได้รับคัดเลือกเพื่อไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาชีววิทยา

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายพุฒิพงศ์  ปัญญาศิริวงค์  ม.5/3  ที่เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2566  สาขาชีววิทยา  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2567  และได้รับคัดเลือกเพื่อแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติ  ประจำปีการศึกษา 2566  สาขาชีววิทยา (เป็น 1 ใน 6 คนของภาคเหนือ) และได้เข้าร่วมการอบรมเข้ม ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2567  ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่