"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวทอดาว  เทสินทโชติ รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวทอดาว  เทสินทโชติ  ม.6/9  ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5   ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2567  ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่  จัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ฝ่ายว่ายน้ำภาค 5

  • ชนะเลิศอันดับ 1 รายการเดี่ยวผสม 200 เมตร  และทำสถิติใหม่ ภาค 5
  • ชนะเลิศอันดับ 1  รายการ กบ 200 เมตร
  • ชนะเลิศอันดับ 1 รายการ ฟรีสไตล์ 200 เมตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ กบ 50 เมตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการกบ 100 เมตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ ฟรีสไตล์ 100 เมตร
  • ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1