"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนาราภัทร อุปโย รางวัลโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการภาษาอังกฤษ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนาราภัทร อุปโย อนุบาล 3/9 รางวัลเหรียญทองแดง ทำคะแนนได้ 150 คะแนน จาก 200 คะแนน เป็นลำดับที่ 88 จาก 96 คน โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโดย ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์