"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายสิรินทร์ เสียงหวาน รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายสิรินทร์ เสียงหวาน อนุบาล 3/7 รางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ ชาย อายุ 6 ปี น้ำหนัก 23 – 26 กก. รายการแข่งขัน CM TAEKWONDO OPEN XI จัดโดย ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงยิมพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี