"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายสิงห์ สุทธะนะ รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายสิงห์ สุทธะนะ อนุบาล 3/7 รางวัลเหรียญเงิน รายการแข่งขัน CM TAEKWONDO OPEN XI จัดโดย ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงยิมพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี