"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงอคิรา ศรีลีอรรณพ รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอคิรา ศรีลีอรรณพ อนุบาล 3/10

  • รางวัลเหรียญทองเตะเท้าฟรีสไตล์
  • รางวัลเหรียญทองแดงกบ 50 ม.
  • รางวัลเหรียญทองแดงผีเสื้อ 25 เมตร

รายการ “ดาวิซาร่าฝาง ต้อนรับลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 รุ่น 7 ปี หญิง วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567