"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงปัญญ์ธีรา พัชรประกิติ รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปัญญ์ธีรา พัชรประกิติ อนุบาล 3/11 รางวัลเหรียญทอง ประเภท Speed Punch individual รายการแข่งขัน CM TAEKWONDO OPEN XI จัดโดย ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงยิมพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี