"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายออกแบบ มหาเทพ รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายออกแบบ มหาเทพ อนุบาล 3/4 รางวัลเหรียญทอง รายการแข่งขัน CM TAEKWONDO OPEN XI จัดโดย ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงยิมพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี