"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธนพล จันทร์เจนจบ รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายธนพล จันทร์เจนจบ อนุบาล 3/1 รางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) ชาย 6 ปี น้ำหนัก 18 – 20 กก. รายการแข่งขัน CM TAEKWONDO OPEN XI จัดโดย ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงยิมพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี