"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงฌาม เครือธง รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงฌาม เครือธง อนุบาล 3/2 รางวัลเหรียญทอง ประเภทชกเร็ว (Speed Punch) อายุน้อยกว่า 6 ปี รายการแข่งขัน CM TAEKWONDO OPEN XI จัดโดย ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงยิมพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี