"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายจักรินทร์ คำบุญเรือง รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายจักรินทร์ คำบุญเรือง อนุบาล 3/9 รางวัลเหรียญเงิน รายการแข่งขัน CM TAEKWONDO OPEN XI จัดโดย ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงยิมพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี