"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายรันชวรรธน์ ปาลี รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายรันชวรรธน์ ปาลี อนุบาล 3/3 รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) ชาย 6 ปี น้ำหนัก 20 – 23 กก. และประเภทชกเร็ว (Speed Punch) รายการแข่งขัน CM TAEKWONDO OPEN XI จัดโดย ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงยิมพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี