"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปกรณ์ สุขกายยิ่ง รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายปกรณ์ สุขกายยิ่ง อนุบาล 3/3 รางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) ชาย 5 ปี น้ำหนัก 15 – 18 รายการแข่งขัน CM TAEKWONDO OPEN XI จัดโดย ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงยิมพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี