"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายชิติพัทธ์ ชัยเลิศ รางวัลการแข่งขันเทควันโด

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายชิติพัทธ์ ชัยเลิศ อนุบาล 3/4 รางวัลเหรียญทอง ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 6 ขวบ รายการแข่งขัน CM TAEKWONDO OPEN XI จัดโดย ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงยิมพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี