"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดความรู้แบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 36 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิง สุทธิชารัตน์ หน้างามภูริวัฒน์  ป.5/4

ที่ได้รับยรติบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ

โครงการสอบวัดความรู้แบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 36 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567