"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภณ มุตตารักษ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

เด็กชายทินภัทร บัญฑิตร์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

เด็กชายกวิน คมขำ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

จากการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2566

จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566