"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบ ท็อป เทสก์ เซ็นเตอร์ (TOP TEST CENTER)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายธเนศ หาญพิทักษ์กุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ภาษาอังกฤษ
จากโครงการสอบ ท็อป เทสก์ เซ็นเตอร์ (TOP TEST CENTER) Online ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครั้งที่ 2 /2566
สอบระหว่างวันที่ 8-21 ก.พ.2567

(สนามสอบ ออนไลน์)