"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ (online)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายกฤชนนท์ เหล่าสกุลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง-วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

จากโครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ (online)

จัดโดย Top Test Center โครงการสอบ ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567