"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการ Vamos Junior 2024 Tournament ( U 10 บอล 8 คน) 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายทินภัทร ธงดำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 2 

จากรายการ Vamos Junior 2024 Tournament ( U 10 บอล 8 คน) 
ระหว่างวันที่ 24 – 25  กุมภาพันธ์ 2567  

ณ สนาม 666 SPORT ClUB