"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันหุ่นยนต์ Robot Camp 2024 เชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษา

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายอิษฏก์ธัญ หกพันนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

เด็กชายภัทรดนัย ศรีอนุพงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

เด็กชายรวิณ ชูชัยศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11

ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1

จากการแข่งขันหุ่นยนต์ Robot Camp 2024 เชียงใหม่ครั้งที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษา

จัดโดย สมาคมดิจิทัลเวิลล์ Digital world associasion เมื่อวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2567