"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬา “CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11”

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายสิรวุฒิ  แซ่ตั้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ที่ได้รับรางวัล
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภท KYORUGI รุ่นยุวชนชาย 11-12 ปี น้ำหนัก 22- 25 กิโลกรัม 
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  ประเภท POOMSAE INDIVIDUAL สายเขียว รุ่นยุวชนชาย อายุ  11-12 ปี
• รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  ประเภท POOMSAE TEAM สายเขียว รุ่นยุวชนชาย อายุ 11-12 ปี 

จากการแข่งขันกีฬา “CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11”
จัดโดย ชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันสมาร์ทเทควันโด
 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567  

ณ โรงยิมพละ 2 สนามกีฬาสมโภช 700 ปี