"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ การแข่งขันทักษะวิชาการ วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ระดับภาคเหนือ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงรรวรา แดงสนั่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

จากการแข่งขันกิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ การแข่งขันทักษะวิชาการ วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ระดับภาคเหนือ

จัดโดย สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567