"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการ Northern Thailand Junior Golf club

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายกวี เนตรนิยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 คลาส Boy-C division 2

จากการแข่งขันรายการ Northern Thailand Junior Golf club

จัดโดย Northern Thailiand Junior golf club เมื่อวันที่ 6 – 7 มกราคม 2567