"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงชญาภา เดชธรรมรงค์ ป.1/5 คว้า 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่11

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กหญิงชญาภา เดชธรรมรงค์ ป.1/5

ได้รับรางวัล เหรียญทอง GOLD MEDAL SPEED PUNCH

(แข่งชกเร็ว) ประเภทหญิงเดี่ยว 7-8 ปี

เหรียญทอง GOLD MEDAL SPEED KICK (แข่งเตะเร็ว)

ประเภทหญิงเดี่ยว 7-8 ปี

เหรียญเงิน SILVER MEDAL KYORUGI (แข่งต่อสู้)

ประเภทหญิง 7-8ปี รุ่น B นน. ไม่เกิน 20-22 kg.

รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่11

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

จัดโดย ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ โรงพละ2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปี