"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายชินภัทร พิงคะสัน ป.1/5 เหรียญทอง GOLD MEDAL ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) ยุวชน ชาย 7-8ปี น้ำหนักเกิน24-27กก. รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่11

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายชินภัทร พิงคะสัน ป.1/5

ได้รับรางวัล เหรียญทอง GOLD MEDAL

ประเภทต่อสู้ (Kyorugi) ยุวชน ชาย 7-8ปี น้ำหนักเกิน24-27กก.

รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่11

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

จัดโดย ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ โรงพละ2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปี