"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฐพัชร ภัครศุภเมธาวี ป.1/5 คว้า 2 เหรียญทอง รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่ 11

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายณัฐพัชร ภัครศุภเมธาวี ป.1/5

ได้รับรางวัล เหรียญทอง Kyoruki 7-8 ปีรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 20

เหรียญทอง Kyorugi 7-8 (คู่พิเศษ)

เหรียญทอง Speed Kick

รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่11

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

จัดโดย ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ โรงพละ2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปี