"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปริญพงศ์ ปัญญาอารีย์ ป.1/9 เหรียญเงิน ประเภท ชาย 7-8 ปีรุ่น E 27-30 กก. รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่11

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายปริญพงศ์ ปัญญาอารีย์ ป.1/9

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ประเภท ชาย 7-8 ปีรุ่น E 27-30 กก.

รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่11

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

จัดโดย ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ โรงพละ2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปี