"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายศุภวิชญ์ ธนาฤทธิ์ ป.1/9 รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภท คู่ผสม 8 ปี รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทชายคู่ 8ปี การแข่งขันแบดมินตันรายการ CMI Web Junior League section one #1 2024

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายศุภวิชญ์ ธนาฤทธิ์ ป.1/9

ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภท คู่ผสม 8 ปี

รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทชายคู่ 8ปี

การแข่งขันแบดมินตันรายการ

CMI Web Junior League section one #1 2024

แข่งขันที่สนามแบดมินตัน CMI เชียงใหม่

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2567

จัดโดย ศูนย์ฝึกแบดมินตันจังหวัดเชียงใหม่