"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพิชญดา กิติเรืองแสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กหญิงพิชญดา กิติเรืองแสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

จากการแข่งขันแบดมินตัน ระดับภูมิภาค ในรายการ CMI Web Junior League 2567

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโดย ชมรมแบดมินตัน CMI ร่วมกับ Excella