"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบ Top test center

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงพิชญ์ธิดา กิติเรืองแสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ และรางวัลเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ

จากการแข่งขัโครงการสอบ Top test center

จัดโดย Top test center เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567