"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน Vamos Junior Tournament 2024 (U10,U12) [8v8] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชาย เขมรัตน์ ทองธเนศไพบูลย์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/5

ที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับนานาชาติ VAMOS SPORT THAILAND

จากการแข่งขัน Vamos Junior Tournament 2024 (U10,U12) [8v8] รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (เกิด พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
ณ สนามฟุตบอลรวมโชค เชียงใหม่