"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงฉัตรรุจยา พานเงิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฉัตรรุจยา พานเงิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้นรอบสุดยอดอัจฉริยภาพ จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567