"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายวุธิภัทร ตันติโชติวัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13 ที่ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน ดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาวต้านภัยยาเสพติดชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กชายวุธิภัทร ตันติโชติวัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13

ที่ได้รับ 3 เหรียญทอง ท่าผีเสื้อ50เมตร,ฟรีสไตล์50เมตร,กบ50เมตร

2 เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง25เมตร,ผีเสื้อ25เมตร และ

1 เหรียญทองแดง ท่ากบ25เมตร

จากการแข่งขัน ดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาวต้านภัยยาเสพติดชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 10–11 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโดย ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง