"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน รายการ HIMSANAM JUNiOR CUP 2024 รุ่นอายุไม่เกิน 12

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภูริวัฒ พิณไชย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

จากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน รายการ HIMSANAM JUNiOR CUP 2024 รุ่นอายุไม่เกิน 12

จัดโดย เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับเพจฮิมสนาม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567