"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันแบดมินตัน ระดับจังหวัด ในรายการ CMI Web Junior League 2567 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงฉัตรชญานี ลีเลิศยานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว 10 ปี

จากการแข่งขันแบดมินตัน ระดับจังหวัด ในรายการ CMI Web Junior League 2567 

จัดโดยชมรมแบดมินตัน CMI ร่วมกับ Excella 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567  

สนามแบดมินตัน CMI จังหวัดเชียงใหม่