"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ รุ่นเยาวชน โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประชาชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นักเรียน Performing Art Academy ห้องเรียน Dance ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ รุ่นเยาวชน โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประชาชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่