"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการ Taekwondo CMU Open

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายจารุรัศมิ์ สำราญคง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเทควันโด ประเภท poomsae team สายดำ รุ่นอายุ 15-17 ปี

จากรายการ Taekwondo CMU Open

จัดโดย Chiangmai university taekwondo open เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567