"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ “ดาวิซาร่าฝาง ต้อนรับลมหนาวต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567”

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

 เด็กชายปุณณ์กันต์ เบ็ญจกรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 2 เหรียญ  

     – ท่ากบ ระยะ 25 เมตร 

     – ท่ากบ ระยะ 50 เมตร 

จากการแข่งขันว่ายน้ำ “ดาวิซาร่าฝาง ต้อนรับลมหนาวต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567″

ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567

ณ สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง