"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันแบดมินตัน ระดับจังหวัด ในรายการ CMI Web Junior League 2567 สนามที่ 1  

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงพิงพันธุ์  ไพวิบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศประเภท หญิงคู่ 10 ปี 

รางวัลชนะเลิศประเภท คู่ผสม 10 ปี 

จากการแข่งขันแบดมินตัน ระดับจังหวัด ในรายการ CMI Web Junior League 2567 สนามที่  

จัดโดยชมรมแบดมินตัน CMI ร่วมกับ Excella 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567  

สนามแบดมินตัน CMI จังหวัดเชียงใหม่