"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงณัฐธิดา ปิยะกุล ป.1/10 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1 เหรียญ รายการ เทควันโด ประเภทต่อสู้(Kyorugi) รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่11

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กหญิงณัฐธิดา ปิยะกุล ป.1/10

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1 เหรียญ รายการ เทควันโด ประเภทต่อสู้(Kyorugi) หญิง 7-8ปีน้ำหนัก 22-23 Kg.

รายการ CMU Taekwondo Open ครั้งที่11

โรงพละ2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700ปี

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

จัดโดยชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่